Bu lông 12.9

  • NH00420

Tiêu chuẩn: DIN 933; 931

Kich cỡ: M12 – M24

Xử lý bề mặt: Plain/ Mạ điện/ Mạ nhúng nóng

Cấp bền: 12.9

Bình luận